Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 67/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzyles

Zarządzenie nr 67/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie.

Na podstawie art.  25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 446.), w wykonaniu uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie § 9. otrzymuje brzmienie:

„ § 9.

  1. Określenie stawki czynszu odbywa się na podstawie odrębnie wydanego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
  2. Czynsz waloryzowany jest raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmniejszenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie powoduje waloryzacji czynszu.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 27 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1097
W tym miesiącu: 1097
Od początku: 22849496
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne