Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy indywidualnych ujęć wody

 

Rada Miejska w Międzylesiu na sesji w dniu 7 lutego 2017 r. podjęła uchwały:

  1. Nr XXV/134/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Międzylesie,
  2. Nr XXV/135/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzylesie.

Uchwały podlegały nadzorowi Wojewody Dolnośląskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie oczekujemy na stanowisko Prezesa UOKiK w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6784
W tym miesiącu: 166515
Od początku: 18309930
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne