Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

 

ZARZĄDZENIE Nr 62  /2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia   17 marca  2017 roku

 

w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP  na terenie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Na podstawie art. 19, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz.1101 ze zm.)

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy  zarządza co następuje:

§1

Wprowadza się do użytku służbowego „Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" określonych oddzielnie dla każdego stopnia alarmowego, stanowiący załącznik do mniejszego zarządzenia.

§2

Po wprowadzeniu stopnia alarmowego, zobowiązuje się wszystkie osoby wymienione w procedurach do realizacji zadań im przypisanych.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownictwu Jednostek Organizacyjnych Gminy.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1097
W tym miesiącu: 185411
Od początku: 18328826
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne