Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

 

ZARZĄDZENIE Nr 62  /2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia   17 marca  2017 roku

 

w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP  na terenie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Na podstawie art. 19, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz.1101 ze zm.)

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy  zarządza co następuje:

§1

Wprowadza się do użytku służbowego „Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" określonych oddzielnie dla każdego stopnia alarmowego, stanowiący załącznik do mniejszego zarządzenia.

§2

Po wprowadzeniu stopnia alarmowego, zobowiązuje się wszystkie osoby wymienione w procedurach do realizacji zadań im przypisanych.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownictwu Jednostek Organizacyjnych Gminy.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 966
W tym miesiącu: 155243
Od początku: 22778913
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne