E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 59/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 60/3 o pow. do wydzierżawienia 0,02 ha, obręb Goworów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 59/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 60/3 o pow. do wydzierżawienia 0,02 ha, obręb Goworów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 6, § 9 ust. 2 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej  z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie; oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 201/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem, nieruchomości na cele nierolnicze - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na tereny zielone i rekreacyjne część nieruchomości niezabudowanej położonej w Goworowie, AM 2, w granicach działki nr 60/3 o powierzchni do wydzierżawienia 0,02 ha.
  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.

§ 2

Ustalam:

  1. Termin przetargu na dzień  14.04.2017 r. godz.14.00.
  2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 100 zł.
  3. Wadium w pieniądzu w wysokości 100 zł.
  4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 24/2017  Burmistrza Miasta
i Gminy Międzylesie z dnia 30.01.2017 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 872
W tym miesiącu: 34295
Od początku: 24166373
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne