E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. DZIERŻAWY CZ. DZ. 60/3 O POW. 0,02 ha, OBRĘB GOWORÓW NA CELE - TERENY ZIELONE I REKREACYJNE

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 14 kwietnia 2017 r. o godz. 14.oo, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, niżej wymienionej nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1. Położenie nieruchomości – obręb GOWORÓW, 

l.p.

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki do wydzierżawienia w ha

Przeznaczenie

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Wysokość wadium w zł.

1

2

3

4

5

6

1.

60/3

SW1K/00044173/2

0,02 ha

Tereny zielone i rekreacyjne

100 zł

100 zł

2.Warunki przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości  100 zł (słownie: sto złotych), w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2017r.
  3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego przetarg do zawarcia umowy dzierżawy.
  5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu.
  6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  7. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: w cz. MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, w cz. R - tereny rolne.
  1. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 10.03.2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Mapa ewidencyjna: JPEG001.jpeg (47,42KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3184
W tym miesiącu: 45092
Od początku: 24299715
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne