Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 46/2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 187/89 oraz udziału 1/10 cz. w dz. 187/90, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 46/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 187/89 oraz udziału 1/10 cz. w dz. 187/90, obręb Międzylesie.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzenia nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz dzierżawcy garażu wybudowanego z jego środków własnych oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu, na którym przedmiotowy garaż jest posadowiony – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 187/89
o pow. 20 m2, KW 75815, oraz udziału 1/10 cz. nieruchomości niezabudowanej nr 187/90 o pow. 124 m2, SW1K/00075816/8, położonych w Międzylesiu, wykazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 27 lutego 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 46/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 187/89 oraz udziału 1/10 cz.
w dz. 187/90, obręb Międzylesie.

Wykaz nr  7/2017

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 187/89

KW 75815

2.

Powierzchnia nieruchomości

20 m2

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MU4 - tereny pod zabudowę mieszkaniowo – usługową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu –  2.900 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

03.04.2017 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  27.02.2017 r. do dnia 21.03.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 46/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 187/89 oraz udziału 1/10 cz.
w dz. 187/90, obręb Międzylesie.

Wykaz nr  8/2017

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 187/90

SW1K/00075816/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

udziała 1/10 cz o pow. 12,40 m2

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MU4 - tereny pod zabudowę mieszkaniowo – usługową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu –  1.400 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

03.04.2017 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  27.02.2017 r. do dnia 21.03.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 840
W tym miesiącu: 155117
Od początku: 22778787
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne