Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów w  gminach,            w czterech pojemnikach lub w workach o kolorach:

  • Niebieskim - z napisem PAPIER  na odpady z papieru i tektury,
  • Zielonym – z napisem SZKŁO na odpady ze szkła
  • Żółtym – z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, na odpady metali, tworzyw sztucznych oraz z opakowań wielomateriałowych
  • Brązowym – z napisem BIO na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym, uwzględnieniem bioodpadów.

W funkcjonującym u nas systemie selektywnej zbiórki odpadów dostosowania wymaga system zbiórki odpadów biodegradowalnych, w tym bioodpadów, którymi są min. odpady                z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne  z  gospodarstw domowych, gastronomii, czy zakładów zbiorowego żywienia.

Odpady te muszą być zbierane w oddzielnych pojemnikach lub workach, w kolorze brązowym z napisem Bio.

Rozporządzenie zakłada 5–letni okres dostosowania  kolorystki pojemników. Przez ten czas mogą być stosowane pojemniki w dotychczasowych kolorach, niemniej jednak najpóźniej do 1 stycznia 2018 roku pojemniki te muszą zostać odpowiednio oznakowane napisami, oznaczającymi określone frakcje odpadów.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 910
W tym miesiącu: 910
Od początku: 22849309
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne