E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 4/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 124/6 o pow. 0,02 ha, obręb Nagodzice.

Wykaz nr  4/2017

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Nagodzice

dz. 124/6

SW1K/00044170/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,02 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość wchodzi w skład nieruchomości zabudowanej Nagodzice 30.Teren działki częściowo plaski, częściowo stromo opadający w kierunku potoku, przy potoku porośnięta samosiewkami kilkunastoletnich drzew, bez znaczenia gospodarczego.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

14KDD - tereny pod wewnętrzną drogę dojazdową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu –  2.800 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 128

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

31.03.2017 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  10.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1514
W tym miesiącu: 41181
Od początku: 24390073
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne