Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. DZIERŻAWY GRUNTU DZ. 117/6 O POW. 0,58 ha, OBRĘB NOWA WIEŚ

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 17 marca 2017 r. o godz. 10.oo, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, niżej wymienionej nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1. Położenie nieruchomości – obręb NOWA WIEŚ, 

l.p.

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki do wydzierżawienia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Wysokość wadium w zł.

1

2

3

4

5

6

1.

117/6

0,58 ha

SW1K/00044174/9

58 zł

58 zł

2.Warunki przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości  58 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych), w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 15 marca 2017r.
  3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast ulega przepadkowi w sytuacji nie przystąpienia przez wygrywającego przetarg do zawarcia umowy dzierżawy.
  1. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu.
  1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:
  2. Tereny gruntów rolnych – uprawy polowe.
  1. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  1. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 10.02.2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa ewidencyjna.pdf

JPEGOgłoszenie dz. 117_6 Nowa Wieś.jpeg

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3514
W tym miesiącu: 210468
Od początku: 18353883
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne