Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020

         

Forma konsultacji:
Zbieranie uwag w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z par. 6. ust 3. pkt. 1  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych:

2 grudnia 2016 roku

Termin, w którym prowadzone były konsultacje:
12 grudnia 2016 - 16 stycznia 2017 roku

Miejsce składania uwag, opinii i sugestii:

Zgłoszenia można było dokonać pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, lub mailowo na adres e-mail: i pisemnie w trakcie spotkań.

Podsumowanie przebiegu konsultacji:

W ramach powyższej formy prowadzania konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie czy opinie, odnoszące się do przedmiotu prowadzonych konsultacji.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych
w sprawie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020

Forma konsultacji:
Spotkanie i debata zgodnie z par. 6. ust 3. pkt. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

2 grudnia 2016 roku

Termin, w którym prowadzone były konsultacje:
12 grudnia 2016 - 16 stycznia 2017 roku


Termin spotkania i debaty:

10  stycznia 2017 roku

Miejsce spotkania i debaty:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu Pl. Wolności 15
 

Podsumowanie przebiegu konsultacji:

W dniu 10  stycznia br. przeprowadzone zostało spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz debata dla wszystkich zainteresowanych, poświęcone projektowi Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020. W debacie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i ich zarządcy, reprezentanci UGiM Międzylesie. W trakcie debaty i po jej zakończaniu można było również składać uwagi, sugestie i opinie pisemnie, lub ustnie. Uczestnicy uznali przedstawiony projekt Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020 jako adekwatny do sytuacji, problemów i potrzeb Miasta i Gminy Międzylesie w zakresie rewitalizacji.

W trakcie spotkania i debaty wpłynął wniosek o wprowadzenie dodatkowego projektu na listę projektów rewitalizacyjnych (kopia w załączeniu). Projekt dotyczył budynku przy ul. Wojska Polskiego 42. W wyniku przeprowadzonej analizy zasadności dodania niniejszego projektu do listy projektów rewitalizacyjnych zdecydowano o jego dopisaniu do listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach GPR.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych
w sprawie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020

Forma konsultacji:
Zbieranie uwag ustnych zgodnie z par. 6. ust 3. pkt. 2ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych:

2 grudnia 2016 roku

Termin, w którym prowadzone były konsultacje:
12 grudnia 2016 - 16 stycznia 2017 roku

Miejsce zgłaszania uwag ustnych:

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki  Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu - przez cały okres trwania konsultacji społecznych.

Dodatkowo w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, przy Pl. Wolności 15 - podczas spotkania i debaty oraz po ich zakończeniu.

Podsumowanie przebiegu konsultacji:

W ramach powyższej formy prowadzania konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie czy opinie, odnoszące się do przedmiotu prowadzonych konsultacji.
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1721
W tym miesiącu: 208473
Od początku: 22832143
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne