Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 26/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz dzierżawcy garażu wybudowanego z jego środków własnych oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu, na którym przedmiotowy garaż jest posadowiony.

  Zarządzenie nr 26/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 stycznia  2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz dzierżawcy garażu wybudowanego z jego środków własnych oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu, na którym przedmiotowy garaż jest posadowiony.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

 § 1

Przekazać nieodpłatnie dzierżawcy garaż, wybudowany z własnych środków oraz sprzedać w drodze bezprzetargowej działkę gruntu 187/89 o pow. 20m2, obręb Międzylesie, KW 75815, wraz z udziałem w 1/10 części działki nr 187/90 o pow. 124 m2, obręb Międzylesie, SW1K/00075816/8 .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 stycznia  2017 r.        

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

                                                                           

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2267
W tym miesiącu: 204793
Od początku: 22828463
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne