Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 25/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.

Zarządzenie nr 25/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.  z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji - drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, likwiduje się drogi w granicach działek: nr 211/1 o pow. 0,0281 ha, obręb Gniewoszów, nr 95/2
    o pow. 0,0251 ha, obręb Michałowice, nr 174/1 o pow. 0,0155 ha, obręb Nagodzice.
  2. Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 stycznia  2017 r

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Uzasadnienie:

Działki wymienione w zarządzeniu od kilkudziesięciu lat nie pełnią funkcji drogi wewnętrznej. Obecnie są albo porośnięte trawą (dz. 174/1, obręb Nagodzice) lub stanowią podwórko pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalno – gospodarczymi (dz. 211/1, obręb Gniewoszów, dz. 95/2, obręb Michałowice). Właściciele działek sąsiednich zwrócili się do burmistrza Międzylesia o ich nabycie. Realizacja wniosków umożliwi racjonalne zagospodarowanie nieruchomości wnioskodawców, poprawi ich funkcjonalność i wykorzystanie.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1118
W tym miesiącu: 207870
Od początku: 22831540
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne