Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 24/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

Zarządzenie Nr 24/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

Na podstawie § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490)-  zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Czynności związane z przeprowadzaniem przetargów w zakresie zbywania nieruchomości wykonuje  komisja przetargowa w składzie:

Wiesława Szyrszeń          - Przewodniczący Komisji,

Dariusz Kosacz                - Członek,

Krzysztof Ważgint            - Członek,

Ewa Siwek                       - Członek,

Franciszek Łuszczki         - Członek,

Agata Rarus                     - Członek.

Grzegorz Jankowski         - Członek,

Agnieszka Piątek              - Członek.

 

  1. Do podejmowania czynności w sprawach, o których mowa w ust. 1 uprawnionych jest co najmniej trzech członków komisji.

     § 2

Traci moc zarządzenie nr 146/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 stycznia 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 186
W tym miesiącu: 186
Od początku: 22848585
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne