Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 6/2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 177 o pow. 0,12 ha - obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr  6/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 177 o pow. 0,12 ha - obręb Gniewoszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 781 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 177 o pow. 0,12 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:

§ 1

 

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 09 stycznia 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam:
  1. określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 177 o pow. 0,12 ha, położonej w Gniewoszowie, SW1K/00043993/9 - na dzień 27 lutego 2017 r. na godz. 10:00.
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 16.500 zł,
  3. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 stycznia  2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2342
W tym miesiącu: 204868
Od początku: 22828538
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne