E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zróżnicowania stawek opłaty, wprowadzono zróżnicowanie stawek opłaty na 5 i 6 osobę w zależności od sposobu zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, i tak  przy segregacji odpadów stawka opłaty na 5 i 6 wynosi 1zł/os./m-c, a przy odpadach zmieszanych 2 zł/os/m-c. Nowe regulacje weszły w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

 Na nieruchomościach liczących powyżej 6 osób, opłata od kolejnych osób wnoszona jest na zasadach ogólnych, czyli 15zł./osoba/miesiąc, przy segregacji odpadów i 17zł./osoba/miesiąc, przy odpadach zmieszanych.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 341
W tym miesiącu: 31169
Od początku: 24380061
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne