Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca realizacji projektów w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Międzylesie w 2016 r.

Międzylesie, dnia 30.12.2016 r.

Informacja dotycząca realizacji projektów w ramach Funduszu Sołeckiego
 na terenie Gminy Międzylesie w 2016 r.

Lp.

Sołectwo

Termin złożenia wniosku

Nazwa przedsięwzięcia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zł)

PLAN

WYKONANIE

1.

Boboszów

30.09.2015

Budowa świetlicy na placu festynowym ciąg dalszy

11 529,77

11 528,97

2.

Długopole Górne

18.04.2016

Remont kapitalny remizy OSP Długopole Górne oraz zakup opału na świetlicę wiejską

25 886,02

25 886,00

3.

Dolnik

29.09.2015

Zakup mebli do świetlicy i wyposażenie placu zabaw

8 225,54

8 225,54

4.

Domaszków

30.09.2015

Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków

27 984,89

27 943,60

5.

Gajnik

29.09.2015

Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej

9 011,13

8 972,31

6.

Gniewoszów

30.09.2015

Dalszy remont dachu w świetlicy wiejskiej

7 276,07

7 188,44

7.

Goworów

24.09.2015

Remont Sali gimnastycznej w Goworowie oraz estetyka wsi – koszenie terenów zielonych

16 427,13

16 427,13

8.

Jaworek

29.09.2015

Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej

8 479,42

8 470,00

9.

Jodłów

29.09.2015

Remont świetlicy wiejskiej – c.d.

7 276,07

7 249,60

10.

Kamieńczyk

30.09.2015

Założenie oświetlenia przy drodze

Słupy oświetleniowe ciąg dalszy

7 136,15

7 136,15

11.

Lesica

30.09.2016

Wymiana okna w korytarzu świetlicy wiejskiej, zakup pieca wolnostojącego do świetlicy, malowanie korytarza i świetlicy

6 744,36

6 744,36

12.

Michałowice

18.09.2015

Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup grilla stacjonarnego, wykonanie obicia ścian w kuchni panelami laminowanymi, zakup bojlera elektrycznego o poj. 60 l. i jego montaż oraz zakup gazonów na kwiaty i markizę

7 220,10

6 410,50

13.

Międzylesie

30.09.2015

Nasza wspólna sprawa

27 984,89

27 930,38

14.

Nagodzice

21.09.2015

Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej

10 270,45

10 270,43

15.

Niemojów

26.09.2016

Realizacja I etapu budowy wiaty biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie

6 212,65

6 212,00

16.

Nowa Wieś

30.09.2015

Oświetlenie uliczne

8 647,33

8 647,00

17.

Pisary

30.09.2015

Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w Pisarach

9 402,92

9 398,84

18.

Potoczek

30.09.2015

Wizerunek świetlicy

6 100,71

6 100,71

19.

Roztoki

18.09.2015

Budowa oświetlenia drogowego, dofinansowanie turnieju – szóstek, utrzymanie boiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach

17 966,30

17 965,68

20.

Różanka

24.09.2015

Ciąg dalszy prac na placu rekreacyjnym

 i podniesienia estetyki wsi Różanka

14 943,93

14 649,19

21.

Smreczyna

25.09.2015

Doposażenie świetlicy w Smreczynie

10 970,08

10 968,74

22.

Szklarnia

13.06.2016

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zwiększenie mocy zasilania energetycznego, wymiana instalacji na miedzianą, założenie licznika – zmiana miejsca, zakup kabla elektrycznego

10 941,11

10 898,85

RAZEM

266 610,02

 

265 224,42

 

Galeria niektórych projektów:

Dolnik:

Brak opisu obrazka

Domaszków:

 

Gajnik:

 

Goworów:

 

Jaworek:

 

Michałowice:

 

Międzylesie:

 

Pisary:

 

Potoczek:

 

Różanka:

 

Smreczyna:

 

Szklarnia: