Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 26/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

WYKAZ NR 26/2016

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona  do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.

Domaszków

dz. 368

 SW1K/00044068/3

0,4155 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4MN18 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;

4R6 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

41,55 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

2.

Nowa Wieś

dz. 117/6

 SW1K/00043829/9

0,58 ha

Działka gruntowa niezabudowana

16MN6 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

16R33 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

58 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.  

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 22.12.2016 r. do dnia 12.01.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 27).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak