Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 GRUDNIA 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r.

o godz. 12.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmieniająca uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Międzylesie;

2/ przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzylesie;

3/ określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu gminy Międzylesie;

4/ określenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Międzylesie;

5/ wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek 124/2 o pow. 0,09 ha oraz nr 124/6 o pow. 0,02, obręb Nagodzice;

6/ ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2017;

7/ uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017;

8/ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie;

9/ zmian w budżecie gminy na rok 2016;

  1. Wnioski i zapytania.

  2. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący       

Rady Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek            

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1714
W tym miesiącu: 1714
Od początku: 22850113
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne