E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIĘDZYLESIE NA LATA 2016-2020.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Uchwały Nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.

Konsultacje prowadzone będą  w  terminie:  12  grudnia  2016 – 16  stycznia  2017 roku

W tym czasie można zgłaszać uwagi, sugestie i opinie dot. projektu Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020. Decyduje data ich wpływu do UMiG.

Uwagi składać można:

 - pisemnie na adres:
   URZĄD MIASTA I GMINY

   Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

   plac Wolności 1

   57-530 Międzylesie,

-  mailowo na adres e-mail: ,

-  ustnie w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój  nr  22.

Ponadto, w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 13:00 przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz debata poświęcona projektowi Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020. Spotkanie będzie miało miejsce w  Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w  Międzylesiu przy ul. Pl. Wolności 15.

W trakcie spotkania będą także przyjmowane uwagi, sugestie i opinie dot. projektu granic obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego składane w wersji papierowej lub ustnie.

W ramach konsultacji przewiduje się także przeprowadzenie wywiadów m.in. z: mieszkańcami, zarządcami nieruchomości, przedstawicielami instytucji oraz organizacji pozarządowych.

Projekt  Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 dostępny jest w wersji papierowej w Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Międzylesie www.miedzylesie.pl, w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

                                                                               Tomasz Korczak

PDFProjekt Programu Rewitalizacji.pdf (3,01MB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1950
W tym miesiącu: 52527
Od początku: 24401419
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne