E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 243/2016 r. z dnia 09.11.2016 r.  w  sprawie zmiany zarządzenia nr 201/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele nierolnicze.

Zarządzenie Nr 243 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 09 listopada 2016 r.

 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 201/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele nierolnicze.

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1774) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W § 1 zarządzenia nr 201/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele nierolnicze dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Inne grunty – 1,00 zł/ rocznie/m2.”

§ 2.

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ref. ITiG Urzędu Miasta i Gminy, kierownikom, dyrektorom zakładów i jednostek budżetowych oraz dyrektorom instytucji kultury gminy Międzylesie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia  09 listopada 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 902
W tym miesiącu: 54797
Od początku: 24073155
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne