Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 08.11.2016 r. Nr 338200 - 2016.

na zadanie:

"Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 24.11.2016 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 17.11.2016 R.

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 14.11.2016 R.

Wyjaśnienia do SIWZ.jpeg

DOCXSIWZ.docx (741,32KB)

PDFSIWZ.pdf (2,56MB)

ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=8b9fcf68-8c0e-47de-aac5-d5589e2abb44&path=2016%5c11%5c20161108%5c338200_2016.html

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 887
W tym miesiącu: 207639
Od początku: 22831309
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne