E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 03.11.2016 r. Nr 335586 - 2016.

na zadanie:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 22.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 14.11.2016 R.

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

DOCXSIWZ.docx (753,37KB)

PDFSIWZ.pdf (3,22MB)

Ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=3fff656e-2d12-4895-be5d-0466496cbfce&path=2016%5c11%5c20161103%5c335586_2016.html

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1099
W tym miesiącu: 15156
Od początku: 23844273
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne