Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wernisaż poplenerowej wystawy fotografii w Międzyleskim Zamku

W piątek, 28 października 2016 r., w salach wystawowych Zamku Międzylesie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej, będącej efektem pleneru, jaki miał miejsce w czerwcu br. w gościnnych murach Zamku, miasta i gminy Międzylesie. Kolejna edycja twórczego spotkania fotografików Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików oraz zaproszonych gości z kraju miała na celu kontynuację działania artystycznego pod nazwą: Wobec miejsca i czasu... V. Zamek Międzylesie. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej. Koncepcję tego cyklicznego działania OD ZPAF sformułował w 2010 r. ówczesny wiceprezes ds. artystycznych Andrzej Dudek-Dürer. Dzisiaj prezentujemy piątą już edycję poplenerowej wystawy fotograficznej z cyklu Wobec miejsca i czasu...

Wernisaż rozpoczął prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF Andrzej Rutyna, witając licznie zgromadzonych i zacnych gości, którzy przybyli nie tylko z Międzylesia, ale również z regionu Dolnego Śląska. Przedstawił również zgromadzonym gościom przybyłych na otwarcie wystawy twórców.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, który objął patronatem honorowym wystawę. Pan Burmistrz wspomniał o doniosłości dla mieszkańców miasta i gminy działań artystycznych w Zamku Międzylesie, podkreślając szeroką skalę i wysoki poziom artystyczny pleneru, wernisażu i wystawy zorganizowanej przez OD ZPAF.

Walory artystyczne pleneru i wystawy fotograficznej, zaaranżowanej w oryginalnych salach wystawowych Zamku Międzylesie przedstawił kurator wystawy Andrzej Dudek-Dürer, który pokrótce przedstawił ideę plenerów i wystaw fotograficznych z cyklu Wobec miejsca i czasu..., a następnie skupił się nad walorami artystycznymi prezentowanej wystawy. Podkreślił istotę i efektywność współdziałania dwudziestu czterech artystów, charakteryzujących się przecież różną stylistyką twórczą i prezentujących różne, czasem antagonistyczne kierunki działania artystycznego, które w sumarycznym efekcie końcowym składają się na prezentowaną wystawę.

Na koniec części oficjalnej prezes OD ZPAF podziękował Samorządowi Województwa Dolnośląskiego za udzielenie wsparcia finansowego na realizację pleneru i wystawy fotograficznej, panu Tomaszowi Korczakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie, a także pani Kindze Tłustochowicz z Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz panu Prezesowi Jerzemu Adamiczce i pani Dagmarze Bieniewskiej z Zamku Międzylesie za wspaniałą współpracę przy organizacji pleneru i wystawy. Następnie prezes OD ZPAF zaprosił zgromadzonych gości do zwiedzania ekspozycji oraz do poczęstunku.

Podczas wernisażu dokonano dokumentacji fotograficznej, dostępnej na stronie internetowej OD ZPAF: www.zpafwroclaw.pl

Autorzy artykułu: Andrzej Rutyna i Piotr Nowak (OD ZPAF)

 

Fotorelacja z przygotowania i wernisażu autorstwa pana Marka Maruszaka (OD ZPAF):

 

Fotorelacja z przygotowania i wernisażu autorstwa pana Marka Wesołowskiego (OD ZPAF):

   Relacja z wydarzenia, przygotowana przez Telewizję Kłodzką:

z.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8717
W tym miesiącu: 222212
Od początku: 22845882
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne