Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 24/2016 z dnia 03 listopada 2016 r. dot. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod zabudowę garażową - cz. dz. 310/18 obręb Międzylesie

Wykaz nr  24/2016

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

1.

Międzylesie

cz. nr 1. z dz. 310/18

SW1K/00044948/6

Pow. 18 m2

Działka gruntowa

niezabudowana

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

-

-

Ustalony w umowie

-

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

-

2.

Międzylesie

cz. nr 2. z dz. 310/18

SW1K/00044948/6

Pow. 18 m2

Działka gruntowa

niezabudowana

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

-

-

Ustalony w umowie

-

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

-

3.

Międzylesie

cz. nr 3. z dz. 310/18

SW1K/00044948/6

Pow. 18 m2

Działka gruntowa

niezabudowana

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

-

-

Ustalony w umowie

-

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

-

4.

Międzylesie

cz. nr 4. z dz. 310/18

SW1K/00044948/6

Pow. 18 m2

Działka gruntowa

niezabudowana

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

-

-

Ustalony w umowie

-

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

-

5.

Międzylesie

cz. nr 5. z dz. 310/18

SW1K/00044948/6

Pow. 18 m2

Działka gruntowa

niezabudowana

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

-

-

Ustalony w umowie

-

Dzierżawa do 5 lat w drodze przetargu

-

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 03.11.2016 r. do dnia 25.11.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3048
W tym miesiącu: 200168
Od początku: 22823838
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne