E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 20.10.2016 r. Nr 327803 - 2016.

na zadanie:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO Z DNIA 02 LISTOPADA 2016 R.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.jpeg

***************************************************************************

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Z DNIA 26.10.2016 R.

Ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ca24aaf8-9791-4102-8d2a-e38d8170badc&path=2016%5c10%5c20161026%5c331387_2016.html

DOCZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (112,00KB)

DOCXSIWZ po zmianach.docx (752,64KB)

**********************************************************************

DOCXSIWZ.docx (753,88KB)

PDFSIWZ.pdf (3,09MB)

Ogłoszenie: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=74c4c0a8-831d-499a-9a66-bd6d90ba3de4&path=2016%5c10%5c20161020%5c327803_2016.html

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2518
W tym miesiącu: 53095
Od początku: 24401987
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne