E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 222/2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Różanka 50/1, dz. 354 o pow. 0,11 ha - obręb Różanka.

Zarządzenie nr 222/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 października 2016 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Różanka 50/1, dz. 354 o pow. 0,11 ha - obręb Różanka.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz §2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż lokalu mieszkalnego Różanka 50/1 położonego na parterze budynku o pow. 46,70 m2  ,wraz z pomieszczeniami przynależnymi gospodarczymi o łącznej pow. 23,40 mi udziałem w wys. 2300/10000  w działce nr 354 o pow. 0,11 ha, obręb  Różanka, SW1K/00044337/0, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 21.11.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego na kwotę – 25.240 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 października 2016 r.

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 960
W tym miesiącu: 40685
Od początku: 24172763
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne