Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020

PDFinformacja podsumowująca konsultacje.pdf (868,51KB)

W dniu 10 października br. o godz. 11.00 w tut. Urzędzie odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu, poświęcone projektom dwóch uchwał związanych z opracowywanym przez Gminę Programem Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020. Pierwszą dotyczącą wyznaczenia w gminie obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizowanego oraz drugą w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w dokumentu. Przedstawiciel firmy, która na zlecenie Gminy opracowuje Program bardzo szczegółowo omówił  Radnym zagadnienie rewitalizacji, możliwości ubiegania się o dofinansowanie na jej realizację, rolę Gminnego Programu Rewitalizacji w aplikowaniu o środki oraz harmonogram prac nad jego sporządzeniem. 

 

PPTXRewitalizacja Międzylesia_Prezentacja_ Komisja_Spotkanie Obszar.pptx (1,33MB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5112
W tym miesiącu: 202232
Od początku: 22825902
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne