E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Usuwanie azbestu z gminy Międzylesie w 2016 r.

Zakończyły się prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzylesie, zaplanowane w 2016 roku. Prace polegały na rozbiórce, transporcie i utylizacji płyt azbestowych na składowisko, które jest wyznaczone do zbierania tego typu odpadów.

Zadanie wykonała firma RENOVO s.c., Krzyszto Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi, po rezygnacji firmy z Bielska – Białej, która wycofała się od podpisania umowy.

Wartość zadania wyniosła to kwota 15.870,30 zł, z tego  85% stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W wyniku podjętych działań wywieziono i zutylizowano ok. 2.530 m2 pokryć dachowych, o łącznej masie 35,46 Mg,  z 13 obiektów budowlanych.

Zdjęcia zabest.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 868
W tym miesiącu: 6907
Od początku: 24091516
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne