Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 213/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Święto pieczonego ziemniaka z dynią w tle”

Zarządzenie Nr 213/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 września 2016 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Święto pieczonego ziemniaka z dynią w tle”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

Na  realizację projektu  pn.  „Święto pieczonego ziemniaka z dynią w tle”, wnioskodawcy: Samorządowemu Przedszkolu w Międzylesiu, przyznaję grant w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) na pokrycie kosztów usługi animatorskiej, zakupu nagród i artykułów gospodarczych.

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik Ref. Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Międzylesie, dnia  22.09.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4162
W tym miesiącu: 211116
Od początku: 18354531
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne