Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 22.09.2016 r. Nr 312170 - 2016.

na zadanie:

„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”

Brak opisu obrazka

DOCXSIWZ.docx (765,78KB)

PDFSIWZ.pdf (3,34MB)

treść ogłoszenia: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cecd1c67-4f62-426f-a2e6-24f662fb7168&path=20160922%5c312170_2016.html

XLSZałącznik nr 7 do SIWz - kosztorys ofertowy.xls (48,00KB)

ZIPSpecyfikacje techniczne - Długopole Grn.zip (163,95KB)

DOCOpis techniczny I etap 0+021-0+810.doc (59,00KB)

PDFProjekt_Zagosp_Terenu_Długopole-Grn_dr_119953D.PDF (1 020,35KB)

DOCPrzedmiar robót Długopole Grn dr nr 119953D-etap-1.doc (51,50KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+300.jpeg (70,04KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny ZJAZD.jpeg (66,34KB)

DOCZestawienia roboty różne.doc (41,50KB)

DOCZestawienia_jezdni_Długopole-Grn_dr_119953D.doc (77,50KB)

DOCZestawienia_zjazdow_Długopole-Grn_dr_119953D.doc (55,50KB)