Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 208/2016 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki zabudowanej nr 131/3 o pow. 0,0540 ha - obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 208/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki zabudowanej nr 131/3 o pow. 0,0540 ha - obręb Długopole Górne.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 12 września 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam określić:
  1. termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne - na dzień 24 października 2016 r., godz. 11:00.
  2. Cenę wywoławczą nieruchomości – 122.000 zł brutto.
  3. Wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21 września 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6023
W tym miesiącu: 182946
Od początku: 18326361
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne