Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

                W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.

Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 10:00, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510. Czas spotkania - ok. 5 godzin.

                Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 września 2016 r. na adres e-mail:

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają informację o tym w dniu 27 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:

*10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników

*10.15 – 10.30 Powitanie  i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

*10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 1

*12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

*12.15 – 13.30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 2

*13.30 – 13.45 Przerwa kawowa

*13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego:

- Z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen omówi pani Paulina Gibek

- Z Wydziału Kultury – ogólne zasady ocen omówi pani Barbara Górniak

- Z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych – ogólne zasady ocen omówi pani Anita Sierpowska

*14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie  i zakończenie.

Podobne szkolenia planowane są również w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10478
W tym miesiącu: 223973
Od początku: 22847643
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne