Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Konsultacje społeczne nad dokumentem pn. „Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 „

Konsultacje społeczne nad dokumentem pn. „Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 „

W dniu 15 września br. o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące prac nad opracowywanym przez Gminę Programem Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.

W trakcie spotkania przedstawiono granice projektowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego w Gminie Międzylesie, wyznaczonego na podstawie szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy, wskazującej na konkretne problemy i potrzeby jej mieszkańców.

Przy wyborze obszaru wzięto pod uwagę te miejscowości i ulice w gminie, na których zgłoszono co najmniej 5 projektów do rewitalizacji oraz charakteryzowały się koncentracją negatywnych zjawisk, wyznaczonych w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych;

  2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych ;

  3. Ujemne saldo demograficzne;

  4. Niski poziom przedsiębiorczości.

W efekcie obszar zdegradowany i rewitalizowany w gminie objął: ul. Wojska Polskiego, W. Syrokomli, L. Waryńskiego, Pl. Wolności, J. Sobieskiego w Międzylesiu oraz ul. Kolejową i Międzyleską w Domaszkowie.

 

Przypominamy, że do 30 września br. można zgłaszać uwagi, sugestie i opinie dot. projektowanych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego.

Uwagi składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie,

mailowo: oraz ustnie w referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki – pok. 22

Prezentacja: PDFRewitalizacja Międzylesia_Prezentacja_III Spotkanie Obszar.pdf

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4241
W tym miesiącu: 211195
Od początku: 18354610
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne