E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Konsultacje społeczne nad dokumentem pn. „Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 „

Konsultacje społeczne nad dokumentem pn. „Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 „

W dniu 15 września br. o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące prac nad opracowywanym przez Gminę Programem Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.

W trakcie spotkania przedstawiono granice projektowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego w Gminie Międzylesie, wyznaczonego na podstawie szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy, wskazującej na konkretne problemy i potrzeby jej mieszkańców.

Przy wyborze obszaru wzięto pod uwagę te miejscowości i ulice w gminie, na których zgłoszono co najmniej 5 projektów do rewitalizacji oraz charakteryzowały się koncentracją negatywnych zjawisk, wyznaczonych w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych;

  2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych ;

  3. Ujemne saldo demograficzne;

  4. Niski poziom przedsiębiorczości.

W efekcie obszar zdegradowany i rewitalizowany w gminie objął: ul. Wojska Polskiego, W. Syrokomli, L. Waryńskiego, Pl. Wolności, J. Sobieskiego w Międzylesiu oraz ul. Kolejową i Międzyleską w Domaszkowie.

 

Przypominamy, że do 30 września br. można zgłaszać uwagi, sugestie i opinie dot. projektowanych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego.

Uwagi składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie,

mailowo: oraz ustnie w referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki – pok. 22

Prezentacja: PDFRewitalizacja Międzylesia_Prezentacja_III Spotkanie Obszar.pdf (703,01KB)

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 608
W tym miesiącu: 28516
Od początku: 24377408
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne