Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 07.09.2016 r. Nr 306036 - 2016.

na zadanie:

„Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś”

003.jpeg

DOCXSIWZ.docx (763,77KB)

PDFSIWZ.pdf (3,82MB)

treść ogłoszenia: http://46.174.183.26/Out/Browser.aspx?id=85d1fbe3-7057-46bc-bfd6-9f0fc80a1ca4&path=20160907%5c306036_2016.html

DOCXZałącznik nr 7 - Kosztorys ofertowy.docx (690,73KB)

DOCZestawienie - roboty różne - droga Nowa Wieś - Jaworek.doc (45,00KB)

DOCZestawenie powierzchni - droga Nowa Wieś - Jaworek.doc (110,00KB)

7ZSpecyfikacje techniczne -droga Nowa Wieś - Jaworek.7z (96,51KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+850.jpeg (49,34KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+700.jpeg (50,10KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+200.jpeg (48,53KB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 1.jpeg (40,47KB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 2.jpeg (31,78KB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 3.jpeg (29,18KB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 4.jpeg (47,31KB)

DOCOpis techniczny - droga Nowa Wieś - Jaworek.doc (34,66MB)

JPEGKonstrukcja przepustów i ścianek czołowych.jpeg (74,36KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2648
W tym miesiącu: 156925
Od początku: 22780595
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne