Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - Opublikowane w dniu 07.09.2016 r. Nr 306036 - 2016.

na zadanie:

„Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś”

003.jpeg

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

treść ogłoszenia: http://46.174.183.26/Out/Browser.aspx?id=85d1fbe3-7057-46bc-bfd6-9f0fc80a1ca4&path=20160907%5c306036_2016.html

DOCXZałącznik nr 7 - Kosztorys ofertowy.docx

DOCZestawienie - roboty różne - droga Nowa Wieś - Jaworek.doc

DOCZestawenie powierzchni - droga Nowa Wieś - Jaworek.doc

7ZSpecyfikacje techniczne -droga Nowa Wieś - Jaworek.7z

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+850.jpeg

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+700.jpeg

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+200.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 1.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 2.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 3.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania terenu rys nr 4.jpeg

DOCOpis techniczny - droga Nowa Wieś - Jaworek.doc

JPEGKonstrukcja przepustów i ścianek czołowych.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5183
W tym miesiącu: 5183
Od początku: 20726420
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne