E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 187/2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów.

Zarządzenie Nr 187/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów.

Na podstawie § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)- zarządzam co następuje:

§ 1

Czynności związane z przeprowadzaniem przetargu w dniu 12 sierpnia 2016 r. dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów , wykona komisja przetargowa w składzie: 

Wiesława Szyrszeń - Przewodniczący Komisji,

Ewa Siwek - Członek,

Aleksandra Kruk – Członek.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2767
W tym miesiącu: 53344
Od początku: 24402236
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne