E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 184/2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha - obręb Jodłów.

Zarządzenie nr 184/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha - obręb Jodłów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej  w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, położonej w Jodłowie, SW1K/00044168/4, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 16.09.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 24.000 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 845
W tym miesiącu: 54740
Od początku: 24073098
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne