E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 131/3 O POW. 0,0540 HA, OBRĘB DŁUGOPOLE GÓRNE

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 12 września 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE 78, dz. 131/3 o pow. 0,0540 ha, SW1K/00093464/7.

Działka zabudowana byłym budynkiem szkolnym, o pow. zabudowy 280,30 m2, oraz pow. użytkowej budynku 453,85 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Mury piwnic i parteru zawilgocone, Konstrukcja dachu w stanie średnim. Posadzki kamienne i betonowe w stanie średnim, schody kamienne stare, stolarka okienna i drzwiowa drewniana wymaga wymiany. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania do wymiany.

Gmina Międzylesie posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 51/XIII/B/2012  znak: ZPAiB.6740.13.47.2012.KA4 z dnia 12 października 2012 r.) na przebudowę budynku szkoły na budynek mieszkalny 6-cio lokalowy.

 

2.Cena wywoławcza nieruchomości – 122.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

3.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 5MN34- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.

4.W dniach od 01.09.2016 r. do 08.09.2016 r. jest możliwość obejrzenia w/w nieruchomości w godz. od 7.00 do 14.00, w sprawie proszę się kontaktować z pracownikami referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w tut. Urzędzie , tel. 74 8 126 327 wew. 14, pokój nr 17.

5.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 6.100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 08 września  2016 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7.Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

8.Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  10.08.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa_ewidencyjna.pdf (270,92KB)

zdjęcia budynku zewnętrzne.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 1.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 2.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 3.jpeg

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1108
W tym miesiącu: 40833
Od początku: 24172911
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne