Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 123/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„ Dzień dziecka”

Zarządzenie Nr123/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia18 maja 2016 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„ Dzień dziecka”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Na realizację projektu pn.„ Dzień dziecka”wnioskodawcy: Sołectwu wsi Gajnikprzyznaję grant w kwocie 300,00 zł (słownie:trzystazłotych 00/100) na zakup  upominków, owoców, słodyczy napoi.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 18.06.2016 r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4302
W tym miesiącu: 195944
Od początku: 22819614
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne