E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 122/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania projektu z GFPN pt. „Koncert profilaktyczny”

Zarządzenie Nr 122/2016       

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie: dofinansowania  projektu z GFPN pt. „Koncert profilaktyczny”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                           o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446)                     i zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie                 z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań                   z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Narkomanii zarządzam co następuje:

§ 1

Na  realizację projektu  pn. „Koncert profilaktyczny” wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu przyznaję  grant w kwocie 3000 zł                 ( słownie: trzy tysiące sto złotych ) na pokrycie kosztów honorarium za występ profilaktyczny.

                                                                                                                         § 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Zwalczanie Narkomanii Rozdział 85153.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik Ref. Organizacyjnego

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie dnia  18.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1199
W tym miesiącu: 15256
Od początku: 23844373
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne