Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 107 /2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Parszywa Trzynastka Biegi Dziecięce - V edycja”

Zarządzenie Nr  107 /2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 12 maja 2016 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Parszywa Trzynastka Biegi Dziecięce - V edycja”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzam co następuje:

 

§ 1

Na  realizację projektu  pn. „Parszywa Trzynastka Biegi Dziecięce - V edycja” wnioskodawcy: Zespołowi Szkół w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) na pokrycie kosztów posiłku rekreacyjnego, zakup nagród, art. papierniczych, taśmy drogowej.

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie dnia  12.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2501
W tym miesiącu: 220851
Od początku: 15069953
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne