Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 106/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Dzień Dziecka w Roztokach”

Zarządzenie Nr  106/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 12 maja 2016 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Dzień Dziecka w Roztokach”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzam co następuje:

 

§ 1

Na  realizację projektu  pn. „Dzień Dziecka w Roztokach” wnioskodawcy: Sołectwu Roztoki przyznaję grant w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na zakup art. spożywczych i  pomocniczych, zabawek, węgla drzewnego.

 

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Międzylesie dnia  12.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3027
W tym miesiącu: 294884
Od początku: 15400895
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne