Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 105/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. Uczniowska gra planszowa po Międzylesiu pt. „Perły Międzylesia” w ramach obchodów Dni Międzylesia.

Zarządzenie Nr105/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia12 maja2016 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. Uczniowska gra planszowa po Międzylesiu pt. „Perły Międzylesia” w ramach obchodów Dni Międzylesia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.Uczniowska gra planszowa po Międzylesiu pt. „Perły Międzylesia” w ramach obchodów Dni Międzylesia  wnioskodawcy: Zespołowi Szkół w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na zakup nagród, art. papierniczych, napoi, lodów.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia  12.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 68
W tym miesiącu: 68
Od początku: 22848467
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne