Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownikówjednostek organizacyjnych gminy Międzylesie.

ZARZĄDZENIE  Nr 89/2016

Burmistrza   Miasta i Gminy   Międzylesie

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

 

w  sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla

kierownikówjednostek organizacyjnych gminy Międzylesie.

 

            Na   podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach

samorządowych (Dz. U.z 2014 poz. 1202 )

 

zarządzam  co następuje :

 

§ 1

Ustala się dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzylesie – Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej oraz Ośrodka Pomocy społecznej

w Międzylesiu:

 

1/ maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego,

   2/ maksymalne stawki dodatku funkcyjnego,

 

   - wg poniższej tabeli:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

Maksymalne stawki

wynagrodzenia zasadniczego

 

dodatku funkcyjnego

  1.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

3.500

1.000

  1.  

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

3.800

2.200

 

§ 2

 

W wypadku ustalenia wynagrodzenia miesięcznego wg maksymalnych stawek przewidzianych w tabeli, dodatek za wieloletnią pracę naliczony jest dodatkowo, z tym że maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć dla:

 

            1/ Kierownik OPS        – kwoty 5.200,00 zł brutto

            2/ Kierownik ZGKiM  -  kwoty 6.760,00 zł brutto

 

§  3

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzylesie

 

§ 4

 

Zarządzenie   wchodzi  w życie  z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1504
W tym miesiącu: 204030
Od początku: 22827700
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne