Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 177/2016 z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntowej niezabudowanej nr 204, obręb Długopole Górne do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 Zarządzenie nr 177/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia działki gruntowej niezabudowanej nr 204, obręb Długopole Górne do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art.25 ust. 1, art. 40 ust. 1pkt. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774.), w zw. z § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego do dzierżawców i właścicieli działek sąsiednich nieruchomość niezabudowaną nr 204 o pow. 0,69 ha, obręb Długopole Górne.
  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień  26.08.2016 r. o godz.11:00.
  2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 69 zł.
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 69 zł.
  4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

W związku z brakiem dojazdu ewidencyjnego do działki nr 204, obręb Długopole Górne, postanowiono ograniczyć przetarg do dzierżawców działek gminnych nr 203, 223 oraz do właścicieli działek nr 235 i 755.

Międzylesie, dnia22 lipca  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa_ewidencyjna.pdf (177,48KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4035
W tym miesiącu: 186879
Od początku: 22810549
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne