E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 173/2016 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 89 o pow. 0,12 ha, obręb Szklarnia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 1732016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 89 o pow. 0,12 ha, obręb Szklarnia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1774 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 6, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej  z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomość niezabudowaną położoną w Szklarni, AM 1, w granicach działki nr 89 o powierzchni do wydzierżawienia 0,12 ha.
  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.

§ 2

Ustalam:

  1. Termin przetargu na dzień  29.08.2016 r. godz.10.00.
  2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 12 zł.
  3. Wadium w pieniądzu w wysokości 12 zł.
  4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 lipca  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 936
W tym miesiącu: 59549
Od początku: 24314172
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne