Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 388 O POW. 0,40 HA, OBRĘB BOBOSZÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 26 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.      Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 388 o pow. 0,40 ha, SW1K/00044174/9

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Boboszów. Dostępność komunikacyjna  z drogi gminnej gruntowej. W pobliżu nieruchomości przebiega linia energetyczna. Działka położona jest bezpośrednio przy potoku.  Na działce znajduje się las o pow. 0,10 ha i występują następujące gatunki drzew: klon, olcha, wierzba, lipa, jarzębina, czeremcha, topola i osika.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości – 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto.
  3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta            i Gminy Międzylesie: - 2MN44- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza; - 2ZL21 – tereny lasów i zadrzewień istniejące.
  4. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2016 r.
  5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
  7. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  9.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując      o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  10.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  20.07.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

zdjęcia dz. 388.jpeg

PDFmapa ewidencyjna dz. 388 Boboszów.pdf (758,00KB)

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 857
W tym miesiącu: 207609
Od początku: 22831279
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne