Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 464/1 O POW. 0,3622 HA, OBRĘB DŁUGOPOLE GÓRNE

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 20 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.      Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE, dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha, SW1K/00043825/1

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny: dojazd ok. 1 km drogą asfaltową z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, następnie drogą gruntową. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej. Z działki rozpościera się piękny widok na góry.      
  2. Cena wywoławcza nieruchomości – 65.800 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) brutto.
  3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta            i Gminy Międzylesie:

- 5ME2/UT- zabudowa mieszkaniowo –rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym /usługi turystyki.

  1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2016 r.
  2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
  4. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  6.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując      o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  7.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  18.07.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

zdjęcie 2016.jpeg

zdjęcia 2 - 2016.jpeg

zdjęcia lotnicze dz. 464_1.jpeg

MPZP.jpeg

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3105
W tym miesiącu: 197778
Od początku: 15046880
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne