Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 171/2016 z dnia 18.07.2016 r. w sprawie określenia II terminu przetargu ograniczonego na zbycie udziału gminnego w wys. 1/5 cz. w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowa 48-49, dz. 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 171/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia II terminu przetargu ograniczonego na zbycie udziału gminnego w wys. 1/5 cz. w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowa 48-49, dz. 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz  – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg ograniczony, ogłoszony na dzień 20 czerwca 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam określić:
  1. termin drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż udziału gminnego do współwłaścicieli w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, działka nr 611         o pow. 0,9391 ha, SW1K/00013486/3, obręb Domaszków, - na dzień 20 sierpnia 2016 r., godz. 10:00.
  2. Cenę wywoławczą udziału gminnego w wys. 1/5 cz. – 48.500 zł brutto.
  3. Wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 lipca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5273
W tym miesiącu: 196915
Od początku: 22820585
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne