E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 170/2016 z dnia 18.07.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 464/1 o pow. 0,3622 ha - obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 170/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 464/1 o pow. 0,3622 ha - obręb Długopole Górne.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXVI/194/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 464 o pow. 0,85 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 05 lipca 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam określić:
  1. termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 464/1 o pow. 0,3622 ha, SW1K/00043825/1, obręb Długopole Górne - na dzień 20 sierpnia 2016 r., godz. 11:00.
  2. Cenę wywoławczą nieruchomości – 65.800 zł brutto.
  3. Wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 lipca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 374
W tym miesiącu: 64878
Od początku: 24319501
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne