E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Inwestycje w gminie Międzylesie

1.  Gmina przystąpiła do kolejnego etapu odbudowy drogi gminnej w ul. Kościelnej w Międzylesiu. Pracami objęto odcinek o długości 566 mb. Wykonawcą robót  jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych  DROGMOST Sp. z o.o.  z/s w Kłodzku. Realizacja przedsięwzięcia  o łącznej wartości 658 442,70 zł. jest możliwa dzięki wsparciu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2015 w wysokości  526 000, 00 złotych. Prace remontowe potrwają do połowy października br.

 

2. Kontynuowana jest również odbudowa drogi gminnej do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie. Jest to już czwarty etap tej inwestycji, zakresem  robót objęto  odcinek  400 mb drogi.  Inwestycja o  wartości 258 368,23 zł., realizowana jest przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań rekultywacyjnych w kwocie 100 800,00 zł.

Wykonawcą robót jest  firma DROGMOST z Kłodzka. Termin realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2016 r.

 

3. Dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu województwa dolnośląskiego,  w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, przystąpiono do remontu nawierzchni ciągu pieszego przy budynkach nr 4-6 i 8-10 na ulicy Kolejowej w Międzylesiu.

Prace remontowe wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HYDRO-BUD z/s w Goworowie, potrwają do końca sierpnia bieżącego roku. Wartość  zadania to 38 650,68  zł.,  w tym kwota dotacji  19 325,00.

 

4. Rozstrzygnięto postępowanie na zadanie „Konserwacja rowu melioracyjnego w Michałowicach i Gajniku – I etap - 1.000 mb”. Wykonawcą robót jest firma „KOSTAR” Usługi Koparko-Ładowarką  Jacek Łysiak  z miejscowości Szklarnia. Wartość robót ustalona została na kwotę 14.846,63 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego,  formie dotacji celowej, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w wysokości do 46,98% jego wartości. Termin realizacji wyznaczono na dzień  15 września 2016 r.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 134
W tym miesiącu: 30962
Od początku: 24379854
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne